Ana Sayfa
Projeler
Bilim İnsanı Yetiştirme Projeleri

Bilim İnsanı Yetiştirme Projeleri

1) HIZLI DESTEK PROJESİ

Yayına dönüşme potansiyeli bulunan bilimsel çalışmalar için acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik destek projeleridir. 

SCI, SCI-expended, SSCI ve AHCI indexlerinde yayın yapan öğretim elemanlarının makalesi başına kurumiçi yazarlardan feragat alınması koşulu ile  5.000,00 TL bütçe ile mal, malzeme, bakım, onarım ve hizmet alımı gibi giderleri karşılayabilirler. Birden çok makale  birleştirilip maksimum 25.000,00 TL ye kadar tek proje haline getirilebilir.

Hızlı Destek Projesi bir araştırma projesi değildir. Bu projeden Akademik Teşvik Destek Puanı alınamaz.

Hızlı Destek Projesi için ek süre verilmez.

Hızlı Destek Projesi için ek bütçe verilmez.

Hızlı Destek Projesi için ara rapor istenmez.

 

2) ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ DESTEKLEME PROJESİ

Üniversitemiz öğretim üyelerinin araştırmalarını uluslararası düzlemlerde tartışmaya açmaları, deneyimlerini ve ilişkilerini geliştirmeleri, alanlarındaki güncel, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilmeleri amacıyla bilimsel toplantı ve kongrelere katılmalarına yönelik destek projeleridir.

Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi başvurusunun, ilgili etkinliğin başlama tarihinden en az  20 gün önce gerçekleştirilmesi zorunludur.

Sözlü ve poster sunum yapmak üzere katılımlara yönelik başvurular için bildirinin tam metni ve kabul yazısı başvuruya eklenmelidir.

Harcamalarda gidiş - geliş yol ücreti, gündelik ve katılım ücreti hesaplanır. Avans verilmez.

Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi bir araştırma projesi değildir. Bu projeden Akademik Teşvik Destek Puanı alınamaz.

Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi için ek süre verilmez.

Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi için ek bütçe verilmez.

Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri  Destekleme Projesi için ara rapor istenmez.

Sadece sözlü veya poster bildiri sunmak amacı ile yılda 1 defa yurtiçi ve yılda 1 defa yurtdışı şeklindedir. Ayrıca poster sunumu toplam bütçenin % 80'i olarak belirlenmiştir.

Yurtdışı sözlü sunum destek miktarı: 2.000,00 TL

Yurtdışı poster sunum destek miktarı: 1.600,00 TL

Yurtiçi sözlü sunum destek miktarı: 500,00 TL 

Yurtiçi poster sunum destek miktarı: 400,00 TL 

 

BAP komisyonu tarafından kabul edilen uluslararası işbirliği faaliyetleri destekleme projeniz ile ilgili görevlendirme (izin) işlemelerini yaptırırken dikkat edilmesi gereken hususlar;

Öncelikle BAPK'dan gelen proje onay maili çıktısı ve projenizin ön izleme sayfası ile  bağlı olduğunuz bölüme dilekçe ile başvurmalısınız.

NOT: İzin işlemleri mutlaka kongre tarihinden önce alınmalıdır, aksi takdirde ödeme yapılamamaktadır.

Görevlendirme (izin) kararlarınız için uygun onay (rektörlük oluru) aldıktan sonra görevlendirmenizi tamamlayıp harcama evraklarınızı kongre dönüşü BAPK'ya verilecek dilekçe ile (dilekçe sayfanın sonunda mevcuttur.) birimindeki ilgili personele teslim etmelisiniz.

Yapılacak olan görevlendirme için proje ödeneğinden destek alan akademisyenlerimiz, aynı görevlendirme için farklı bütçe desteklerinden yararlanamazlar.

 

Kongre Dönüşü BAPK Birimine Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

Yurtdışı İçin;

Kongre Dönüşü - BAPK ya Verilecek Dilekçe Örneği

Katılım Belgesi (Fotokopisi katılımcı tarafından imzalanacak.)

Katılım Ücret Belgesi (Ödeme evrağı yabacı dilde ise türkçe çevirisi yapılıp, katılımcı tarafından "tarafımca çevrilmiştir" ibaresi yazılıp imzalanacaktır. )

Uçak Bileti (e-fatura  veya e-bilet )

Boardin Pass (Biniş kartı ) 

Pasaport Fotokopisi (Bilgilerin olduğu öz yüz ve giriş-çıkış sayfaları olacak şekilde )

Rektörlük Oluru (Bölüm üzerinden alınan rektörlük oluru ekleri ile birlikte)

Yurtiçi İçin;

Kongre Dönüşü - BAPK ya Verilecek Dilekçe Örneği

Katılım Belgesi (Fotokopisi katılımcı tarafından imzalanacak.)

Katılım Ücret Belgesi (Ödeme evrağı yabacı dilde ise türkçe çevirisi yapılıp, katılımcı tarafından "tarafımca çevrilmiştir" ibaresi yazılıp imzalanacaktır. )

Rektörlük Oluru (Bölüm üzerinden alınan rektörlük oluru ekleri ile birlikte)

 

3) MÜLKİYET HAKLARI VE PATENT TEŞVİK PROJESİ

Katma değeri yüksek bilimsel araştırmaların özendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla, Sakarya Üniversitesi öğretim üyeleri, doktora, tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların Türkiye ve Patent İşbirliği Anlaşması (Patent CooperationTreaty-PCT) veya Avrupa Patent Sözleşmesi (European Patent Convention-EPC) kapsamına üye ülkelerde tescillenmiş patent, faydalı model veya tescil belgesine yönelik desteklerdir. BAPK birimi tarafından belirlenen bütçe ile hizmet alımı gibi giderleri karşılayabilirler.

Mülkiyet Hakları ve Patent Teşvik Projesi 25.000,00 TL olarak desteklenir.

Sağlanan destek sadece hizmet alımı için kullanılabilir.

Mülkiyet Hakları ve Patent Teşvik Projesi için %50 ek süre verilebilir.

Mülkiyet Hakları ve Patent Teşvik Projesi için %50 ek bütçe verilebilir.

Mülkiyet Hakları ve Patent Teşvik Projesi için ara rapor istenmez.