Görevlendirme İşlemleri

Araştırma-İnceleme, Saha-Alan Araştırması, Müze, Kütüphane, Arşiv vb. Görevlendirmeler İçin;

Akademisyenlerimiz Altyapı Geliştirme, Hızlı Destek, Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri Destekleme ve Mülkiyet Hakları ve Patent Teşvik Projeleri dışındaki projeler için başvuruda bulunurken projenin konusu ve içeriği ile ilgili araştırma-inceleme, saha-alan araştırması, müze, kütüphane, arşiv vb.  görevlendirmeler için başvuruda bulunabilir.

Harcamalarda gidiş geliş yol ücreti ve gündelik hesaplanır. Avans verilmez.

Akademisyenlerimiz görevlendirme tarihinden en az bir ay öncesinden başvurularını yapmak zorundadır. Daha geç yapılan başvurular kabul edilmez. BAP Komisyon Başkanının onayının bulunmadığı belgeler için ödeme talebinde bulunulamaz. 

Görevlendirme Başvuru Dilekçesi onaylandıktan sonra, onaylı formun fotokopisi başvuru sahibinin bağlı olduğu biriminin bölümüne yapacağı başvuru sırasında dilekçe eki olarak verilecektir. Görevlendirme (izin) kararlarınız için uygun onay aldıktan sonra görevlendirmenizi tamamlayıp harcama evraklarınızı BAPK birimindeki ilgili personele teslim etmelisiniz.

Yapılacak olan görevlendirme için proje ödeneğinden destek alan akademisyenlerimiz, aynı görevlendirme için farklı bütçe desteklerinden yararlanamazlar.