Ana Sayfa
Projeler
Bilimsel Araştırma Projeleri

Bilimsel Araştırma Projeleri

1) BİLİMSEL DESTEK PROJESİ 

Sakarya Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.

Proje başvuruları Sakarya Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından belirlenen şekilde gerçekleştirilir. Başvuru koşulları ve başvuruda aranacak özellikler, Koordinatör’ün Komisyon kararları doğrultusunda hazırlayacağı duyurular ile ilan edilir.

Proje yürütücüsünün üzerinde Bilimsel Destek, Kapsamlı Bilimsel Destek, Sanayi İşbirliği veya Güdümlü projelerden biri varsa, projeyi başarıyla sonuçlandırmadan, yeni bir proje başvurusu yapamaz. 

Projenin içeriği ve proje kapsamında yapılacak çalışmalar doğrultusunda etik raporu gerektiği durumda başvuru evraklarına eklenecektir. Ayrıca başvuru esnasında projeden alınması öngörülen makine-teçhizat ve demirbaş alımları için ayrı ayrı teknik şartname eklenmesi gerekmektedir.

BAPK Projeleri Desteklenen Bütçe Miktarı: 40.000 TL

Bursiyer Çalıştırma Esasları

- Türkiye' de ikamet etmelidir.

- Kırk yaşından gün almamış olmalıdır.

- Bir kurum veya iş yerinde çalışmıyor olmalıdır.

- Aynı dönemde TÜBİTAK yurtiçi lisansüstü burs programı bursiyeri olmamalıdır.

- Aynı dönemde başka bir projede bursiyer olmamalıdır.

- Çalıştırılacak bursiyer Sakarya Üniversitesi' nde Yükseklisans ya da Doktora öğrencisi olmalıdır.

 - Proje Bütçesinin en fazla %50 sinin bursiyer gideri olarak kullanılabilir.

- Yüksek Lisans öğrencileri için en fazla 1.400,00 TL/aylık, Doktora öğrencileri için en fazla 2.100,00 TL/aylık verilebilir.

- En fazla 12 ay verilebilir.

- Bir projeden en fazla iki bursiyer görevlendirilebilir.

- SGK giderleri projeden karşılanır.

NOT: Bursiyer Bilgi Formu ve Bursiyer Sözleşmesi proje kabulünden sonra getirilecektir.

 

BURSİYERİN SGK GİRİŞ İŞLEMLERİ için;

Çalışmayan bursiyerlerin; ait olduğu projede bursiyerliğinin başladığı tarihte SGK girişinin yapılması gerekmektedir.

          a) SGK - Giriş Dilekçesi

          b) SGK - Bursiyer Bilgi Formu

          c) SGK - Bursiyer Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi

          d) Kimlik Fotokopisi

evraklarını güncel tarihli olarak Rektörlük - Genel Evrak Şube Müdürlüğü Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

BURSİYERİN SGK ÇIKIŞ İŞLEMLERİ için;

SGK çıkış İşlemi için evrak teslimi bursiyerlik süresi bitmeden en az bir hafta önceden verilmesi gerekmektedir.

          a) SGK - Çıkış Dilekçesi

evrakını güncel tarihli olarak Rektörlük - Genel Evrak Şube Müdürlüğü Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.    

 

BİLİMSEL DESTEK PROJELERİNDE BELİRLENEN ÖNCELİKLİ ALANLAR

Mühendislik ve Fen Bilimleri

1)         Veri Madenciliği ve Veri depolama

2)         Biyomedikal Ekipmanlar (Tıbbi Cihazlar)

3)         Enerji Depolama ve Enerji Malzemeleri

4)        Yenilenebilir Enerji Kaynakları / Teknolojileri (Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal, Hidrogüç)

5)         Yeni Nesil Kompozitler ve Çok İşlevli Nanokompozit Malzemeler

6)         Akıllı Malzemeler, Biyobenzetim

7)         Sensör Teknolojileri

8)         Siber Güvenlik

9)         Ulusal Cevherlerin İşlenmesi ve Değerlendirilmesi

10)       Yüzey Kaplama Teknolojileri

11)       Akışkan Akım Makinaları

12)       İçten Yanmalı Motorların Tasarımı ve Optimizasyonu

13)       Hafif Malzemelerin Geliştirilmesi

14)       Gömülü Sistemler

15)       Bulut Bilişim

16)       Zeki Sistemler (Yapay Zeka)

17)       Geoteknik ve Deprem Mühendisliği

Tıp ve Sağlık

18)       Tıbbi Mikrobiyoloji

19)       İç Hastalıkları Hemşireliği

Sosyal Alanlar

20)       İslam İktisadı ve Finansı

21)       Diaspora Ve Göç Konusu

22)       Osmanlı Araştırmaları

23)       Ortadoğu Çalışmaları

24)       Uluslararası Güvenlik ve Terör

25)       Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmaları

26)       Etnik Ve Dini Farklılıklar Sosyolojisi

27)       Dini Cemaatlerin Sapmalarının Islahı İçin Teolojik, Sosyolojik Ve Psikolojik Araştırmalar.

28)       Yaşlılık, Yoksulluk ve Sosyal Koruma

29)       Türk Dili ve Türk Kültürü

30)       Sosyal Medya Çalışmaları

31)       Eğitim Çalışmaları 

32)       Biyoetik ve Tıp Etiği

33)       Anayasa Hukuku

 

2) KAPSAMLI BİLİMSEL DESTEK PROJESİ

BAP Komisyonu tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda, diğer destek programlarından daha yüksek alt yapı yatırımlarına olanak veren bütçe ile desteklenebilen, farklı disiplinlerin bir araya gelerek önerdikleri projelerdir.

Proje başvuruları Sakarya Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından belirlenen şekilde gerçekleştirilir. Başvuru koşulları ve başvuruda aranacak özellikler, Koordinatör’ün Komisyon kararları doğrultusunda hazırlayacağı duyurular ile ilan edilir. 

Proje yürütücüsünün üzerinde Bilimsel Destek, Kapsamlı Bilimsel Destek, Sanayi İşbirliği veya Güdümlü projelerden biri varsa, projeyi başarıyla sonuçlandırmadan, yeni bir proje başvurusu yapamaz. 

Projenin içeriği ve proje kapsamında yapılacak çalışmalar doğrultusunda etik raporu gerektiği durumda başvuru evraklarına eklenecektir. Ayrıca başvuru esnasında projeden alınması öngörülen makine-teçhizat ve demirbaş alımları için ayrı ayrı teknik şartname eklenmesi gerekmektedir.

 

3) ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ

Sakarya Üniversitesi birimlerinin birim yöneticilerinin yürütücülüğünde laboratuvar altyapısının geliştirilmesine dönük projelerdir.

Proje başvuruları Sakarya Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından belirlenen şekilde gerçekleştirilir. Başvuru koşulları ve başvuruda aranacak özellikler, Koordinatör’ün Komisyon kararları doğrultusunda hazırlayacağı duyurular ile ilan edilir.

Altyapı Geliştirme Projesi bir araştırma projesi değildir. Bu projeden Akademik Teşvik Destek Puanı alınamaz.

Projenin içeriği ve proje kapsamında yapılacak çalışmalar doğrultusunda etik raporu gerektiği durumda başvuru evraklarına eklenecektir. Ayrıca başvuru esnasında projeden alınması öngörülen makine-teçhizat ve demirbaş alımları için ayrı ayrı teknik şartname eklenmesi gerekmektedir.

 

4) SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ

Sakarya Üniversitesi öğretim üyelerinin bir sanayi kuruluşu ile müşterek yürüttükleri araştırma projeleridir.

Proje başvuruları Sakarya Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından belirlenen şekilde gerçekleştirilir. Başvuru koşulları ve başvuruda aranacak özellikler, Koordinatör’ün Komisyon kararları doğrultusunda hazırlayacağı duyurular ile ilan edilir.

Proje yürütücüsünün üzerinde Bilimsel Destek, Kapsamlı Bilimsel Destek, Sanayi İşbirliği veya Güdümlü projelerden biri varsa, projeyi başarıyla sonuçlandırmadan, yeni bir proje başvurusu yapamaz.

Sanayi işbirliği projelerinde; üniversitemiz personeli araştırmacı ile proje ortağı yetkilisi imzalarının yer aldığı, ortaklar arasında proje dair görev, yetki, sorumluluk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, tescil vb. konularının belirtildiği Proje Ortaklık Sözleşmesi düzenlenmesi ve imzalanması gerekir. Başvuru esnasında Proje Ortaklık Sözleşmesinin eklenmesi gerekmektedir

Projenin içeriği ve proje kapsamında yapılacak çalışmalar doğrultusunda etik raporu gerektiği durumda başvuru evraklarına eklenecektir. Ayrıca başvuru esnasında projeden alınması öngörülen makine-teçhizat ve demirbaş alımları için ayrı ayrı teknik şartname eklenmesi gerekmektedir.

 

5) GÜDÜMLÜ PROJE

Üniversite üst yönetiminin veya BAP Komisyonu’nun gerekli gördüğü alanlarda hazırlayacağı ve/veya hazırlatacağı projelerdir.

Proje başvuruları Sakarya Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından belirlenen şekilde gerçekleştirilir. Başvuru koşulları ve başvuruda aranacak özellikler, Koordinatör’ün Komisyon kararları doğrultusunda hazırlayacağı duyurular ile ilan edilir.

Proje yürütücüsünün üzerinde Bilimsel Destek, Kapsamlı Bilimsel Destek, Sanayi İşbirliği veya Güdümlü projelerden biri varsa, projeyi başarıyla sonuçlandırmadan, yeni bir proje başvurusu yapamaz.

Projenin içeriği ve proje kapsamında yapılacak çalışmalar doğrultusunda etik raporu gerektiği durumda başvuru evraklarına eklenecektir. Ayrıca başvuru esnasında projeden alınması öngörülen makine-teçhizat ve demirbaş alımları için ayrı ayrı teknik şartname eklenmesi gerekmektedir.

 

6) EŞ FİNANSMAN DESTEĞİ PROJESİ

Sakarya üniversitesi öğretim üyelerinin Sakarya Üniversitesi Senatosunca belirlenen kurumlardan alınan projelere verilen destek projeleridir.

Üniversitemizden TÜBİTAK, SAN-TEZ ve BOREN projelerinden başvuruda bulunacak akademisyenlerimize proje teşvik desteği sağlanmaktadır.

Proje başvuruları Sakarya Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından belirlenen şekilde gerçekleştirilir. Başvuru koşulları ve başvuruda aranacak özellikler, Koordinatör’ün Komisyon kararları doğrultusunda hazırlayacağı duyurular ile ilan edilir. 

Proje yürütücüsü yıl içinde birkaç defa Eş Finansman Desteği Projesi başvurusunda bulunabilir.

Projenin içeriği ve proje kapsamında yapılacak çalışmalar doğrultusunda etik raporu gerektiği durumda başvuru evraklarına eklenecektir. Ayrıca başvuru esnasında projeden alınması öngörülen makine-teçhizat ve demirbaş alımları için ayrı ayrı teknik şartname eklenmesi gerekmektedir.

Eş Finansman Desteği Projesi bir araştırma projesi değildir. Bu projeden Akademik Teşvik Destek Puanı alınamaz.