Mevzuat

Bu Yönerge Sakarya Üniversitesi Senatosu’nun 23.03.2017 tarih 481/12 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.