Ana Sayfa
Genel Bilgiler
Bap Komisyonu

BAP Komisyonu

a) Proje başvuru takvimini hazırlayarak duyurur,

b) Projelerle ilgili formları hazırlayarak araştırmacılara duyurur,

c) Her yıl, projeler için sağlanacak destek limitlerini belirler ve duyurur,

d) Desteklenmesine karar verilen projeler için ayrıntıların belirtildiği bir protokol hazırlar,

e) Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen “Araştırma Projelerinin Seçiminde Dikkate Alınacak İlkeler” ve Sakarya Üniversitesi bilim politikaları doğrultusunda, proje başvuruları ve değerlendirmelerinde dikkate alınacak ilkeleri belirler ve araştırmacılara duyurur,

f) Proje başvurularını ön incelemeden geçirir. Gerekli gördüğü proje önerilerini proje ekibinden sözlü sunum olarak isteyebilir, hakemlere gönderebilir ve gelen ara raporlar ve sonuç raporlarını değerlendirerek gerekirse hakeme göndererek projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir,

g) Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer talepleri değerlendirerek karara bağlar,

h) Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, proje yürütücülerini değiştirebilir, projeyi durdurabilir ve yürürlükten kaldırabilir,

ı) Protokol ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara karar verir,

i) Ülkemiz ve Sakarya Üniversitesi bilim politikalarına uygun olarak öncelikli araştırma alanlarını ve konularını belirler ve duyurur,

j) Her yılın sonunda desteklenen, incelemeye alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Rektörlüğe rapor sunar,

k) Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü’nün verdiği diğer görevleri yerine getirir.